Ốp lưng điện thoại Samsung Galaxy S20+ (4G/5G) RhinoShield SolidSuit X Paiheme Studio - Paiheme Logo (White)