Ốp lưng điện thoại Galaxy S10e RhinoShield SolidSuit: Thiết kế độc quyền - Dấu nối tiếp, không phải dấu chấm hết