Ốp lưng điện thoại Samsung Galaxy S10+ RhinoShield SolidSuit X Paiheme Studio - Bye Bye (White)