Ốp lưng điện thoại Galaxy S10+ RhinoShield SolidSuit: Thiết kế độc quyền - Tình Yêu Thầm Kín (Nền Trắng)