Ốp lưng điện thoại Galaxy S10+ RhinoShield SolidSuit: Thiết kế độc quyền - Sói Đầu Đàn (Tạo Hình Hình Khối)