Ốp lưng điện thoại Galaxy Note20 (4G/5G) RhinoShield SolidSuit: Thiết kế độc quyền - Dấu nối tiếp, không phải dấu chấm hết