Ốp lưng điện thoại Galaxy Note10 RhinoShield SolidSuit: Thiết kế độc quyền - Sói Đầu Đàn (Tạo Hình Hình Khối)