Ốp lưng điện thoại Galaxy Note10+ RhinoShield SolidSuit: Thiết kế độc quyền - Mũi Tên Thần Cupid II