Ốp lưng điện thoại Galaxy A72 RhinoShield SolidSuit: Thiết kế độc quyền - Sói Đầu Đàn (Tạo Hình Hình Khối)