Ốp lưng điện thoại Galaxy A42 RhinoShield SolidSuit: Thiết kế độc quyền - Mũi Tên Thần Cupid I