Ốp lưng điện thoại Galaxy A41 RhinoShield SolidSuit: Thiết kế độc quyền - Mũi Tên Thần Cupid I