Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone XR: Thiết kế độc quyền - Quặng Bạc