Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone XR: Thiết kế độc quyền - Bồ Công Anh Trong Gió