Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone X: Thiết kế độc quyền - Love wins-All the same