Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone X: Thiết kế độc quyền - Tình Yêu Thầm Kín (Nền Đen)