Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone X: Thiết kế độc quyền - Lão Hổ ( Tạo Hình Hình Khối)