Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone X: Thiết kế độc quyền - Tê Giác (Tạo Hình Hình Khối)