Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone X: Thiết kế độc quyền - Bạch Lộc Trong Tuyết (Tọa Hình Hình Khối)