Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone X: Thiết kế độc quyền - Ngụy Quân Đội Woodland Nhạt Màu Với Họa Tiết Mèo Sáng Tạo