Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone X: Thiết kế độc quyền - Họa Tiết Khảm Pha Lê Rằn Ri