Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone X: Thiết kế độc quyền - Hoa Văn Ngụy Camo (Icy)