Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone X: Thiết kế độc quyền - "Unicorn Thần Bí" Thiết Kế Hình Khối