Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone X: Thiết kế độc quyền - "Bạch Lộc" Thiết Kế Hình Khối