Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone X: Thiết kế độc quyền - Chanh vàng tươi mới