Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone X: Thiết kế độc quyền - Wheat For Me - Mèo Con