Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone X: Thiết kế độc quyền - Mèo béo kêu meo meo