Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone X: Thiết kế độc quyền - "Không Rau Thơm" - Bản Viết Thư Pháp