Ốp lưng điện thoại iPhone SE 2020 RhinoShield SolidSuit: Thiết kế độc quyền - Dấu nối tiếp, không phải dấu chấm hết