Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone SE (第2代): Thiết kế độc quyền - Chú Nai Bambi Đáng Yêu