Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone SE (第2代): Thiết kế độc quyền - Sói Đầu Đàn (Tạo Hình Hình Khối)