Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone SE (第2代): Thiết kế độc quyền - Hoa Văn Ngụy Trang Camo Quân Đội (B&W)