Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone SE (第2代): Thiết kế độc quyền - vườn hoa diên vĩ nở vẽ màu nước