Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone SE (第2代): Thiết kế độc quyền - "Không Rau Thơm" - Bản Viết Thư Pháp