Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone 8 Plus: Thiết kế độc quyền - Chú Chó Joli Beagle Đáng Yêu