Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone 8 Plus: Thiết kế độc quyền - Bạch Lộc Trong Tuyết (Tọa Hình Hình Khối)