Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone 8 Plus: Thiết kế độc quyền - Họa Tiết Khối Zic Zac 3D