Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone 8: Thiết kế độc quyền - Báo Đốm (Tạo Hình Hình Khối)