Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone 8: Thiết kế độc quyền - Rằn ri đơn sắc