Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone 7 Plus: Thiết kế độc quyền - Shiba (Tạo Hình Hình Khối)