Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone 7 Plus: Thiết kế độc quyền - Họa Tiết Rằn Ri Màu Mimetico