Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone 7 Plus: Thiết kế độc quyền - Hoa Văn Ngụy Camo (Icy)