Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone 7 Plus: Thiết kế độc quyền - Hòn Đảo Ẩn Trong Lọ Thủy Tinh