Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone 7: Thiết kế độc quyền - Tê Giác (Tạo Hình Hình Khối)