Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone 7: Thiết kế độc quyền - "Bạch Lộc" Thiết Kế Hình Khối