Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone 7: Thiết kế độc quyền - RhinoShield trong vụ nổ lớn