Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone 7: Thiết kế độc quyền - Chó lạp xưởng