Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone 7: Thiết kế độc quyền - vườn hoa diên vĩ nở vẽ màu nước