Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone 12 Pro: Thiết kế độc quyền - Lão Hổ ( Tạo Hình Hình Khối)