Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone 12 Pro: Thiết kế độc quyền - Bạch Lộc Trong Tuyết (Tọa Hình Hình Khối)