Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone 12 Pro: Thiết kế độc quyền - Ngụy Quân Đội Woodland Nhạt Màu Với Họa Tiết Mèo Sáng Tạo